Tra cứu tên, cách viết tên mình theo tiếng nước ngoài

Tên của bạn khi dịch sang tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ được viết và đọc như thế nào? Hãy cùng Tên Ý Nghĩa tra cứu bằng cách nhập tên của bạn vào ô dưới nhé. Sẽ có nhiều điều thú vị đấy.

Họ tên
Nhập tên của bạn để tra cứu

Những tên mà người dùng khác cũng tra cứu

 • Nguyễn Đỗ Tâm Như 3 phút trước

  Tên Nguyễn Đỗ Tâm Như được viết theo tiếng Trung Quốc là: 阮 杜 心 如 - Ruǎn Dù Xīn Rú và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 원 도 심 으 - Won Do Sim Eu ... Xem đầy đủ

 • Nguyễn Khánh Linh 6 phút trước

  Tên Nguyễn Khánh Linh được viết theo tiếng Trung Quốc là: ... - và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: ... - ... Xem đầy đủ

 • Nguyễn Tùng Duong 6 phút trước

  Tên Nguyễn Tùng Duong được viết theo tiếng Trung Quốc là: ... - và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: ... - ... Xem đầy đủ

 • Tố Diệp 8 phút trước

  Tên Tố Diệp được viết theo tiếng Trung Quốc là: ... - và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 술 옆 - Sol Yeop ... Xem đầy đủ

 • Chu Thị Mây 1 giờ trước

  Tên Chu Thị Mây được viết theo tiếng Trung Quốc là: 珠 氏 云 - Zhū Shì Yún và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: ... - ... Xem đầy đủ

 • Phó Thị Thanh Thảo 15 giờ trước

  Tên Phó Thị Thanh Thảo được viết theo tiếng Trung Quốc là: ... - và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: ... - ... Xem đầy đủ

 • Nguyễn Hà Chi 15 giờ trước

  Tên Nguyễn Hà Chi được viết theo tiếng Trung Quốc là: 阮 河 芝 - Ruǎn Hé Zhī và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: ... - ... Xem đầy đủ

 • Đỗ Thị Mai Linh 15 giờ trước

  Tên Đỗ Thị Mai Linh được viết theo tiếng Trung Quốc là: 杜 氏 枚 羚 - Dù Shì Méi Líng và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 도 이 매 영 - Do Yi Mae Yeong ... Xem đầy đủ

 • Trần Hồ Bảo Trâm 16 giờ trước

  Tên Trần Hồ Bảo Trâm được viết theo tiếng Trung Quốc là: 陈 胡 宝 簪 - Chen Hú Bǎo Zān và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: ... - ... Xem đầy đủ

 • Trần Bảo Trâm 16 giờ trước

  Tên Trần Bảo Trâm được viết theo tiếng Trung Quốc là: 陈 宝 簪 - Chen Bǎo Zān và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: ... - ... Xem đầy đủ

Bạn không tìm thấy tên của bạn trên hệ thống? Hãy đóng góp tên của bạn vào hệ thống website bằng cách CLICK VÀO ĐÂY để thêm.